เตียงเฟาเลอร์ 2 ไกย์


1. ขนาด 90 x 200 x 65 CM
2. สามารถปรับหัวเตียง 1 ไก และปรับท้ายเตียง 1 ไก
3. ราวกั้นเตียงท าด้วยท่อกลมสแตนเลส
4. พื้นเตียงบุด้วยไม้อัดทาชะแล็ค หนา 10 มม.
5. เตียงท าด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิม .
6. พนักหัวเตียง-ท้ายเตียง บุโฟเมก้าสีขาว
7. ที่นอน หนา 3 นิ้ว หุ้มด้วยหนังเทียม
8. ใส่ลูกล้อขนาด 4" จ านวน 4 ล้อ มีเบรค 2 ล้อ